sunnuntai 5. kesäkuuta 2011

Millä houkutella mobiilitalkoisiin?

Vili Lehdonvirta tutkijakollegoineen kirjoitti artikkelin Engaging Social Medias: Case Mobile Crowdsourcing (pdf). Tämä on referaatti siitä.  

Artikkeli tuo joukkoistamisen mobiiliin kontekstiin. Se ehdottaa mobiilia talkoistamis-alustaa, joka käyttäisi hyväkseen vakiintuneita sosiaalisia verkostopalveluja mikrotehtävien teettämiseen. Lisäksi tutkijat ehdottavat teetetyn työn tulosten esittämistä geotagattynä julkisella karttapohjalla. 

Osallistujien aktivoiminen on kriittinen menestystekijä. Tutkijat tarkastelevat kolmea eri lähestymistapaa osallistamisen kannustimiksi. 

1) Pelillisyys
2) Sosiaalipsykologiset mallit
3) Taloudellinen palkitseminen 

Artikkeli määrittelee crowdsourcingin perinteisesti työntekijän tai alihankkijan suorittamien työtehtävien teettämisen ulkoistukseksi suurelle internetpopulaatiolle (viisaille joukoille) avoimella kutsulla

Esimerkiksi kaupungeissa ihmisillä on joukkoliikenteen käyttämisen ja yleensä jonottamisen ja odottelun vuoksi runsaasti pirstaleista hukka-aikaa, jonka he yleensä käyttävät merkityksettömin tavoin. Kirjoittajat uskovat, että mobiili joukkoistaminen hyödyttäisi kaikkia tarjoamalla mielekästä tekemistä joutoaikaan. 

Mobiilin joukkouttamisen mahdollistavat kaikkialle levinneet älypuhelimet. Jo keksityt joukkoistamisalustat kuten Amazonin Mechanical Turk vaativat melko monimutkaisen työnkulun uuden tehtävän luomiseksi. Tutkijat esittävätkin mallia, joka hyödyntäisi kännykän parhaita ominaisuuksia ja sosiaalisten verkostopalvelujen kattavuutta. Verkostopalveluissa on jo olemassa jakamisen ja osallistumisen kulttuuri, ja laajat käyttäjäpiirit. 

Mobiilisovelluksia tehtävien luomiseen on jo olemassa. Tehtävät voidaan jakaa tavoitelluille työn tekijöille, vapaaehtoisille osallistujille, eri alustojen kautta (Twitter, Facebook, Mixi jne. sekä sähköposti). Edelleen tulokset voidaan visualisoida esitettäväksi Ushahidin kaltaisilla sosiaalisilla karttatyökaluilla tai Sekai Cameran kaltaisilla lisätyn todellisuuden sovelluksilla. 

UbiAsk hajauttaa työsuosritteiden teettämisen  

Netin käyttäjien osallistaminen on talkoistajalle merkittävä haaste. Artikkelin kirjoittajien osallistamisen tutkimisen välineenä toimii heidän kehittämänsä UbiAsk-järjestelmän prototyyppi.

Käyttäjätutkimukseen värvätyt käyttäjät voivat nopeasti luoda, jaella, suorittaa ja jakaa työnsä tulokset sosiaalisessa mediassa. UbiAsk-järjestelmän välityspalvelin hoitaa liikenteen niin että tehtävät löytävät tekijänsä ja työn tulokset löytävät paikkansa kartalla. UbiAskin avulla hajautetaan siis myös suoritteiden luominen, mikä on merkittävä ero verrattuna olemassaoleviin ratkaisuihin, joissa useimmiten talkootyön teettää yksi taho, organisaatio tai yksilö. 

Osallistumisen kannustimet 

Tarkoituksenmukaisten motivaatiomekanismien suunnittelu on olennainen osa osallistamista. Artikkeli käy läpi kolme pää-lähestymistapaa: pelillisyyteen perustuvat, sosiaaliset ja taloudelliset kannustimet. 

On vaikea suunnitella juuri sopivan helppo/vaikea peli, joka pitäisi talkootyön tekijän mielenkiintoa yllä. Mittareina koukuttavuuteen on pidetty pelin käyttöuseutta ja käyttöaikaa. ESP-peli on lajityyppinsä tunnetuin esimerkki. Sen tarkoituksena on tuottaa metadataa kuviin. 

Sosiaaliset kannustimet ovat laajalti käytössä verkossa. Mainitaan sosiaalinen fasilitointiefekti ja työstä luistelu (loafing). Lääkkeinä edellisen lisäämiseen ja jälkimmäisen välttämiseen: yksilöiden panos kokonaisuuteen tulisi käydä hyvin selväksi, yksilöiden tulee olla tietoisia että muut voivat arvioida helposti heidän panostaan, ja jokaisen osallistujan työn yksilöllistä merkitystä tulisi korostaa. 

Taloudelliset kannustimet voivat olla joko rahapalkkio työsuoritteista, tai muu tekijän arvokkaana pitämä palkkio. Tutkimusten mukaan rahapalkkion  tarjoaminen lisää työn joutuisaa loppuunsaattamista, mutta ongelmaksi voi koitua laadunvalvonta: rahapalkkion maksimoija ei ole välttämättä kiinnostunut työn laadusta, ja saattaa jopa alkaa etsiä keinoja petkuttaa nostaakseen palkkiotaan. 

UbiAsk yhdisti joukon ulkomaisia matkustajia ja paikallisia asiantuntioita (tavallisia ihmisiä). Palkitsemismetodoksi paikallisille eksperteille tehtiin paikkatietoon perustuva mobiilipeli. Kartta oli jaettu kahdeksankulmioihin, joiden hallinta oli mahdollista saavuttaa suorittamalla eniten alueella luotuja tehtäviä. 50 koekäyttäjän motivaatiota tutkittiin soveltamalla edellä mainittuja kannustimia eri ryhmiin. Artikkelissa luvattiin esitellä tammi-helmikuussa tehdyn tutkimuksen tulokset maaliskuisessa konferenssissa Intian Hyderabadissa.

EDIT Tuija: Juuri saamamme tiedon mukaan tuloksia olisi täällä: Artikkeli jossa ensimmäisen laajemman kokeilun tulokset ovat on juuri hyväksytty julkaistavaksi, pre-print versio: http://vili.lehdonvirta.com/files/exec8102/Liu-2011-Drawing-on-mobile-crowds-via-social-media.pdf

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti