perjantai 3. kesäkuuta 2011

Tämän projektin verkkopaikkojen rakentaminen

Kuvaus tämän kirjaprojektin joukkouttamisesta nettiin. Sopii myös
esimerkiksi hankkeen verkkoläsnäolon toteuttamiseen. Hyvin lyhyesti
muistiinpantu junamatkalla... tai no lyhyesti, askeleita on monta,
mutta kun ympäristöt ovat tuttuja, perustamisen hoitaa päivässä.

LÄHTÖKOHTA
Tekijät, idea, alustava sisältö, aikataulu, työnjako, tekijöiden
profiilit netissä, ainakin Twitter, Facebook, Qaiku, LinkedIn, kevyt
suunnitelma nettinäkyvyydestä ja mitä netissä on tarkoitus tehdä:
tavoitteita pitää olla, ei pelkkää yleistä hengailua ja pörinää.
Meillä tavoitteena jalostaa raakiletekstejä netitse, saada uusia
näkökuomia, kuulla, millaisten asioiden kanssa ihmiset painivat,
saalistamme hyviä caseja, kuulostelemme, onko oppaalle todellista
kysyntää ja toki myös varmeistelemme, että kysyntää syntyy, tutkaamme,
onko muita vastaavia projekteja meneillään, kohdennamme ja rajaamme
omaa tuotostamme.

TYÖNIMI
Työnimen täytyy toimia netissä, vaatimuksina: sopii domainiksi (ei
varattu, mielellään ei ääkkösiä ja jos ääkkösiä ei huvittava kun
muunnetaan ääkkösettömäksi, ei pitkä ja moniosainen), helppo muistaa,
eduksi, jos Google ei löydä runsaasti kilpailevaa sisältöä, nimen
keksimisen voi talkoistaa nettiin (ks. aiempi blogikirjoitus
aiheesta), tässä tapauksessa Vertaisaika syntyi maanantaina netitse
vähän eri tarpeeseen, sana maistui, siitä keskusteltiin työpalaverissa
keskiviikkoiltana ja torstaina oli domain hankittu. Kun hyvä nimi
löytyy, kannattaa olla nopea. Ja muistaa myös aina antaa kunnia sille,
jolle se kuuluu. Hyviä nimiä ei noin vain joka päivä keksitä, joten
Vertaisaika ja Vesa Ilola, kiitos! Kirjan kohdalla työnimi ja
lopullinen nimi eivät välttämättä ole sama.

TUNNUSKUVA
Tunnuskuva, jota käytetään kaikissa verkkopaikoissa, kuvaa asiaa, voi
olla myös symbolinen, pelkistetty, toimii 70x70 px koossa. Tähdellistä
myös, että kuvaan on täydet oikeudet: tässä tapauksessa kuvassa oli
henkilöitä, kaikilta pyydettiin lupa kuvan käyttämiseen. Tunnukseen
liittyen voidaan myös miettiä layoutien värimaailmaa. Minimalismi ja
selkeys ovat valtteja, jokin juju ei ole pahitteeksi. Nettivirrassa
silmäilijälle erottuva tunniste helpottaa poimintaa. Tunnuksia ei
kannata juuri vaihdella, joten olisi hyvä osua heti kättelyssä
käyttökelpoiseen.

VERKKOPAIKAT: HUBI ELI KOTIPESÄ
Tärkeää perustaa yksi keskuspaikka, hubi, tässä tapauksessa
www.vertaisaika.fi, josta löytyy perusinfo, linkit ja infovirta
kaikista muista verkkopaikoista. Hubi voi olla myös wikisivu tai
blogin sivupalkki tai blogin taustasivu.

Koska ihmiset eivät nykyisin seuraa yhtä ja samaa verkkopalvelua, on
tyydyttävä siihen, että käytetään kaikkia keskeisiä verkkopalveluita,
joita kohderyhmä käyttää. Eri reittejä pitkin tavoitetaan vähän eri
tyyppisiä toimijoita ja saadaan ympäristöstä riippuen eri tyyppistä
saalista. Keskeiset verkkopalvelut tässä tapauksessa ovat
Facebook-sivu, Twitter-tili ja hashtag, Qaiku-kanava, blogi (voisi
olla myös wiki, tässä nyt valittiin Posterous-blogi).

VERKKOPAIKAT: GMAIL
Verkkopaikkojen luominen aloitetaan perustamalla projektin oma gmail,
jolla luodaan kaikki muut verkkopaikat (paitsi Facebook-sivu tässä
tapauksessa). Näin projektin nettihallinta on kaikkien käsissä eikä
ole riippuvainen yksilön henkilökohtaisista nettiprofiileista.
Käyttäjätunnukset ja salasanat jaetaan tekijöiden kesken netin
ulkopuolella. Käyttäjätunnusten ja salasanojen luomisessa käytetään
systemaatiikkaa.

VERKKOPAIKAT: FACEBOOK
Facebook-sivu on tällaisissa tapauksissa ryhmää parempi valinta.
Sivusta saa luotua tykkää-laatikon, seuranta ei aiheuta ylimääräistä
sähköpostitulvaa, kuten ryhmässä (toki sähköpostiseurannan voi
poistaa). Facebook-sivun ylläpito jaetaan vetäjäporukalle. 25:n
tykkääjän jälkeen osoitteen saa lyhennettyä. Riittävän
tykkääjävolyymin saaminen alkuun on hyödyksi, sillä kommentoidamäärä
tekee sivusta kiinnostavan.

Facebook-sivun tietoihin lisätään tiiviisti perusasiat sekä linkki
kotipesähubiin. Sivulle on hyväksi lisätä myös muutama aiheeseen
liittyvä kuva.

Tykkää-laatikkoita laitetaan kotipesähubin lisäksi luonteviin
paikkoihin, kuten tekijöiden omille verkkosivuille.

VERKKOPAIKAT: TWITTER
Perustetaan Twitter-profiili ja otetaan käyttöön hashtag, jonka
tallennus avataan heti Twapperkeeperillä (saa nykyisellään yhdellä
Twitter-profiililla kaksi arkistointitilausta ilmaiseksi).

Twitter-profiilikuvaukseen lisätään projektia kuvaava teksti ja
linkitys hubsivulle. Seurantaan vastaavia hankkeita ja poimitaan
seurantaan kaikki seuraajat. Käyttöä voi sujuvoittaa erilaisilla
Twitter-sovelluksilla.

Twitterissä tuotetaan selkeää viestintää. Aloitukseen voi liittyä
useita viestejä, mutta muutoin on varottava floodausta eli
kuormittavaa jatkuvaa tyhjänpäiväistä viestivirtaa: Viestinnän pitää
olla aina seuraajille informaatiota tarjoavaa. Sen pitää avautua myös
tilanteissa, joissa viesti edelleenlähetetään tai sitä katsotaan
Twitterin ulkopuolella; ei siis esimerkiksi pelkkiä lyhennettyjä
linkkejä ilman selitettä tai pelkkiin Twitter-lyhenteisiin perustuvaa
kryptistä viestintää.

VERKKOPAIKAT: QAIKU
Perustetaan Qaiku-kanava. Voidaan luoda myös oman Qaiku-profiilin,
mutta se ei ole välttämätön. Lisätään projektin vetäjät ylläpitäjiksi,
laitetaan kanavakuvaus ja linkitys hubisivulle. Kanavalle tehdään
mielenkiintoisia avauksi. Pingaamalla voi kutsua osallistujia:
pingaaminen tapahtuu Qaikussa, Facebookissa ja Twitterissä lisäämällä
viestiin @käyttäjätunnus.

Jotta Qaiku-kanava alkaa elää, on tärkeää tarjota itse jotain, kuten
tiivistelmiä. Kanavalle voi myös koostaa FB- ja Twitter-virrasta
poimittuja ja jatkojalostettuja teemoja. Qaikussa on mahdollisuus
pidempiin teksteihin. Kuvilla voi myös selkeyttää asioita. Kuvia voi
laittaa myös FB:hen, mutta FB:n käyttöehdot on syytä muistaa: kuvat,
joihin haluaa pitää oikeudet itsellään, on syytä jättää FB:n
ulkopuolelle.

Qaikussa keskusteluketjun aloitusviestit voi lähettää myös Twitteriin.
Jos käyttää aloitusviestissä hashtägiä (meidän tapauksessamme
#vertaisaika), viesti siirtyy automaattisesti Twitterissä projektin
virtaan. Qaikun keskusteluketjuista saa muokkausvalikosta Qaikun oman
lyhennelinkin, jota kannattaa käyttää Twitterissä.

VERKKOPAIKAT: BLOGI
Blogi sopii vähän pidempien kirjoitusten ja tekstinpalasten
julkaisemiseen. Sen tärkeäitä ominaisuuksia ovat kommentointi- ja
levitysmahdollisuudet (syötteet, suositukset, edelleenlähetykset).
Blogissa voidaan myös kommentoida ja jatkokehitellä muualla käytyä
keskustelua sekä dokumentoida itse prosessia.

Blogin sisällöt laitetaan virtaamaan syötteenä kotipesähubiin.
Blogissa pitää olla linkitykset kaikkiin verkkopaikkoihin.
Blogimerkintöjen tagityksillä luodaan sivupalkkiin hakemisto.
Taustasivulle laitetaan perustiedot sekä tietoa projektin
toteuttajista (tämä meillä on vielä tekemättä).

Valitsimme Posterous-blogin (layoutista saa antaa palautetta, voidaan
vaihtaa, jos tämä on hankala lukea, Posterousissa muuten kaikki
leiskat eivät tue kaikkia toimintoja). Posteroussilla on hyvä
mobiililiittymä, ja merkintöjä voi lähettää kätevästi sähköpostilla.
Posterous-blogissa voi julkaista myös helposti audio- ja
videoaineistoa.

VERKKOPAIKAT: TWITTERFEED
Blogin viestivirta on ohjattu Twitterfeedillä automaattisesti
Twitteriin ja Facebook-sivulle. Twitterfeediin lisätyllä
etutunnisteeseella (#vertaisaika blogi) varmistetaanm että virtaavan
viestin lähde avautuu lukijalle ja viestit tallettuvat
Twitter-arkistoon (Twapperkeeper).

VERKKOPAIKAT: GOOGLE ANALYTICS
Google Analyticsiin luodaan projektin yhteisellä Gmaililla oma
profiili projektin verkkosivuja varten ja kutsutaan muut projektin
vetäjät mukaan (vaatii Gmailin). Analyticsin seurannan voi sijoittaa
kotisivulle sekä blogiin. Facebookissa on omat seurantajärjestelmät,
Twitterissä samoin. Qaikun seurantajärjestelmät ovat vähäisiä, eikä
sitä voi seurata Analyticsillä (tämä minun pitää vielä tarkistaa).

VERKKOPAIKAT: SOSIAALISET KIRJANMERKIT (DIIGO)
Aloitetaan myös heti sosiaalisten kirjanmerkkien käyttäminen eli
linkkien säilöminen Diigoon yhteisellä tunnisteella. On tärkeää poimia
viestivirroista heti talteen kaikki linkit, koska viestivirtaa voi
kertyä useamman kuukauden mittaisessa projektissa mittavasti. Kaikki
voivat säilöä linkkejä omilla Diigo-profiileillaan, hakutuloksen
voidaan yhdistää luokittelusanalla, kun se on riittävän uniikki. Voi
olla tarpeen myös määritellä muita luokittelusanoja, kuten tässä
tapauksessa kaksi pääjakoa: crowdsourcing ja falitointi.

VERKKOPAIKAT: KUVANJAKO (FLICKR)
Aloitetaan kuvien kerääminen projektin tunnisteella eli tässä
tapauksessa 'vertaisaika'. Kaikki merkityt kuvat saa samaan
koosteeseen.

HENKILÖKOHTAISET VERKOSTOT
Heti lähtölaukauksessa kannattaa myös tiedottaa omille kavereille ja
verkostoille esimerkiksi blogimerkinnöillä ja linkityksiää omiassa
verkkopaikoissa sekä sähköpostin allekirjoituksessa.

MUU VIESTINTÄ
Palautelomakkeet tms. ovat käyttökelpoisia, Niiden avulla on
mahdolisuus ottaa osaa myös anonyymisti ja ilman kirjautumista.
Lomakkeita käytetään pienempiin ja rajatumpiin teematempauksiin.
Lomakkeita saa luotua helposti Google-dokumenttien lomake-toiminnolla,
josta voi asettaa myös automaattiviestin omaan sähköpostiin
palautetusta lomakkeesta, jolloin lomakkeella lähetettyihin viesteihin
voi myös reagoida ketterästi.

Kommentit:

Tuija Aalto:

Kattava katsaus projektin digitaalisen jalanjäljen kasvattamiseen. Haasteena tuottaa sisältöä kaikkiin kanaviin! #in #vertaisaika 
 
Tarja Ollas:

Hieno setti. Tämän projektin vertaiset löytyvät ja löytävät varmasti noilla. Entä, jos casena olisi ollut sellainen, että vertaiset ovat anonyymillä keskustelupalstalla? Miten olisitte hoitaneet sen?
 
Anne Rongas:

Nettijalanjäkien seurannassa Google Allerts (eli Google-ilmoitukset) on hyvä apulainen. Torstaina Vertaisaika ei tuottanut kuin 6 tulosta, tänään eli kahden päivän kuluttua tuloksia on 1160. http://www.google.fi/alerts/
 
Jussi Linkola:

Mainiota jaottelua! Itse haluaisin kokeilla ja toivoisin olevan mahdollista luoda nettipresenssiä ilman tuota projektin omaa gmail-tunnusta... Eli jotenkin pystyä tuottamaan yhtenäinen näkyvyys osallistujien olemassa olevia tilejä ja niiden yhdistelmiä hyödyntäen... 
 
Anne Rongas:

Tuosta projektin Gmailista: sen perustelu on, että ihmiset saattavat vaihtua ja henkilökohtaisilla tileillä luodut nettiprofiilit ovat aina henkilökohtaisia. Silti lähes kaikissa paikoissa voimme esiintyä omalla naamallamme eli esim. tässä blogissa me kaikki kolme olemme ylläpitäjiä, samoin Qaiku-kanavalla, Twitterissä puuhataan enemmän hashtagillä kuin projektin profiililla. Projektin Gmail on edelleenlähetettynä eli siellä tililläkään ei juuri tarvitse vierailla. Tämä oppi tuli aikanaan siitä, kun Sometun Ning, jonka suosiota ei osattu ennakoida, perustettiin Venäläisen Villen henkilökohtaisella Ning-profiililla. Ning ylläpidossa on joitakin asioita, joita van perustaja voi hoitaa. Henkilökohtaisen profiilin siirtäminen toiselle on melko mahdotonta.
Jussi Linkola:

Anne: I see your point :)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti